Klimaatambitie

CONO Kaasmakers is een kleine boerencoöperatie met een grote ambitie. Samen bouwen we aan een klimaatpositieve toekomst, waarbij we onze wereld op een positieve manier willen doorgeven aan de volgende generatie.

We werken op een transparante manier om de lekkerste kaas te maken. Hierbij doen we geen enkele concessie aan de kwaliteit en smaak die je van onze kaas gewend bent.

Samen, stap voor stap naar een klimaatpositieve toekomst.

CONO wil betrokken zijn en dichtbij de maatschappij staan. We realiseren ons dat ons handelen een impact heeft op het klimaat. Daarom verbinden we ons als coöperatie aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 hebben vastgesteld. Met het doel om van de wereld een betere plek te maken.

Hoe doen we dat?

Klimaatpositief houdt in dat we meer CO2 uit de lucht halen dan dat we uitstoten. Dit doen we in onze hele kaasketen van koeienbek tot winkelrek. We maken eerst het eigen aandeel CO 2 zo klein mogelijk. Als CO 2-reductie (nog) niet mogelijk is, investeren we in maatregelen die CO 2 vastleggen. We werken op een transparante manier om de lekkerste kaas te maken. Hierbij doen we geen enkele concessie aan de kwaliteit en smaak die je van onze kaas gewend bent. Allemaal voor een eerlijke melkprijs.

 

Dit is klimaatpositief volgens CONO

Iedereen maakt CO2, de scheikundige naam voor kooldioxide of koolzuurgas. Gewoon al als je ademhaalt: je zuigt zuurstof naar binnen, en blaast CO2 uit. CO2 is een voedingsstof voor planten en onderdeel van onze kringloop. Omdat er meer en sneller wordt uitgestoten dan kan worden afgebroken hangt CO2 als een soort deken om de aarde, en houdt ons warm. Té warm op dit moment.

Er zijn manieren om de hoeveelheid CO2 te verlagen. Door dingen mínder te doen en ánders te doen. Daarbij kun je ervoor kiezen om meer op te lossen dan alleen je eigen aandeel. En dat is ons plan. In andere woorden: wij willen meer van het CO2 uit de lucht halen en vastleggen dan we uitstoten. Op dit moment is onze kaasmakerij al klimaatneutraal gecertificeerd volgens de Climate Neutral Standard. Klimaatpositief gaat een stap verder. We willen meer broeikasgassen uit de lucht halen dan dat er met het maken van onze kaas in komt. Tien procent om precies te zijn. Zo dragen we eraan bij dat de opwarming van de aarde wordt afgeremd.

Ons doel in een getal: 30% reductie

We maken de keten in twee stappen klimaatpositief. Eerst proberen we het eigen aandeel CO2 zo klein mogelijk te maken. Voor het deel dat we (nog) niet kunnen reduceren investeren in maatregelen die CO2 vastleggen. De uitstoot van CO2 wordt gemeten in zogeheten ‘kilo CO2-equivalent per kilo CONO-kaas’. Hiervoor is een objectief rekenmodel gebruikt, namelijk een life cycle analyse van Blonk Sustainability. Dat komt hier op neer: hoe lager, hoe beter. We hebben berekend dat we in 2030 ongeveer 30% kunnen reduceren. Dit doen we op vijf gebieden in de keten ‘van koeienbek tot winkelrek’: Op de boerderij, melktransport, kaasmakerij, kaasrijping, verpakkingen en kaastransport. De bij- en zijstromen zoals room en weipoeder rekenen we niet mee.

Fase twee: nog minder dan nul
Op het boerenerf onderzoeken we de mogelijkheden van onder andere kringlooplandbouw en carbon farming, dat gaat over CO2-vastleggen onder het grasland en bijvoorbeeld bomen. En zodra er voor onze kaasmakerij een bewezen innovatie is die bij ons past, denk aan biogas, waterstof, geothermie, en warmtenetten, haken we aan. Tot slot kopen we CO2-certificaten van klimaatprojecten. Projecten van ver als dat nodig is, gericht op het aanplanten van nieuwe bomen en het behoud van regenwoud bijvoorbeeld. Maar als het kan kopen we ook CO2-certificaten van onze eigen veehouders.

Duurzame verhalen

Voor CONO Kaasmakers is het klimaatvraagstuk een ketenvraagstuk met de koe als spil: “van koeienbek tot winkelrek.” Dat begint bij het voer voor de koe, gevolgd door maatregelen op de boerderij en in de kaasmakerij, in de distributie en bij de verpakkingen in het winkelschap. We willen al ons vakmanschap inzetten en nieuwe kennis ontwikkelen om onze footprint te verkleinen en CO₂ vast te leggen. Daarbij stellen we blije koeien, blije boeren & blije aarde centraal, dus de koeien blijven buiten grazen en samen met onze veehouders geven we verdere invulling aan onze ambitie. Lees hier de duurzame verhalen.

Klimaatpositief is niet hetzelfde als CO2-vrij. We gaan onze CO2-uitstoot voortdurend verminderen, en de resterende uitstoot compenseren. Bij onze eigen leden veehouders als dat kan, en verder weg als dat nodig is. Op het boerenerf onderzoeken we de mogelijkheden van onder andere kringlooplandbouw en carbon farming, dat gaat over CO2 vastleggen in de grond en bomen. En zodra er voor de kaasmakerij een bewezen innovatie is om van het aardgas af te gaan, haken we aan. Tot slot kopen we dus CO2-certificaten van klimaatprojecten. Projecten gericht op het aanplanten van nieuwe bomen en het behoud van regenwoud bijvoorbeeld. Maar als het kan kopen we ook CO2-certificaten van onze eigen veehouders.