Feiten & cijfers

Algemeen

Ondernemingsvorm:  Zuivelcoöperatie
Vestigingsplaats:        Westbeemster

Contante melkprijs (2020)

39,83 per 100 kg

Prestatie melkprijs (2020)

40,08 per 100 kg

Jaaromzet (2020)

249 Miljoen

Melkaanvoer (2020)

420 miljoen kilogram

Kaasproductie (2020)

34 duizend ton

Aantal veehouders

425

Aantal kaasmakers

199 fte

Geschiedenis

 1. 2021

  De meeste CONO kazen zijn vegetarisch

 2. 2020

  100% GMO-vrije melk

 3. 2020

  Kaasmakerij klimaat neutraal gecertificeerd

 4. 2016

  Sluiting oude kaasmakerij

   

 5. 2014

  Opening nieuwe kaasmakerij

   

 6. 2012

  Start bouw nieuwe kaasmakerij

 7. 2008

  Start duurzaamheidsprogramma Caring Dairy

 8. 2002

  Start actieve stimulering weidegang melkkoeien

 9. 2001

  Ontvangst predicaat hofleverancier

 10. 1901

  Oprichting coöperatie

Prijzen

2018

Foodmagazine

Foodmagazine marketing awards productgroep kaas

2019

Foodmagazine

Foodmagazine marketing awards productgroep kaas

Foodpersonality

Captain of the catagory

Questionmark

1e plaats Kaaswijzer

Sustainable Brand Index

Duurzaamste kaasmerk volgens de Nederlandse consument

2020

Sustainable Brand Index

Duurzaamste kaasmerk volgens de Nederlandse consument

2021

Levensmiddelenkrant

Beemster 30+ beste introductie 2020

Foodpersonality

Captain of the catagory

2022

Smaaktest De Telegraaf

Beemster 30+ jong belegen winnaar in de 30+ smaaktest

Melk melk en nog eens melk

Nog steeds de hoogste melkprijs

CONO Kaasmakers stelt over 2020 de contante melkprijs vast op € 39,83 per 100 kilo ‒ de hoogste gepubliceerde melkprijs in Nederland.

De koeien van onze veehouders lopen gemiddeld 180 dagen per jaar,  ruim 10 uur per dag in de wei. Al onze kazen worden gemaakt van 100% weidemelk.

Van de CONO-melkveehouders voldoet 97% aan de landelijke weidegangnorm.

Onze melk is 100% GMO-vrij.

Onze duurzame doelstellingen en resultaten

CARING DAIRY-THEMA 'BLIJE KOEIEN'        
Blije koeienDefinitieDoelstellingResultaten
Indicatortot 202520172018201920202021
1. Weiden melkveeMelkkoeien hebben op jaarbasis in ieder geval 180 dagen of 1440 uur geweid. 100% van de bedrijven passen weidegang toeBedrijven met volledige* weidegang (%)9493949697
> 180 dagen
OF
Aantal dagen175194182185180
> 1440 uurTotaal aantal uur18362074191419071891
2. Weiden jongvee. Kalven en/of pinkenDe veehouder kan zelf een keuze maken welke leeftijdsgroep weidegang krijgt aangeboden (kalveren of pinken). Uitgangspunt is dat iedere vaars voor afkalven minimaal 120 dagen heeft geweid.> 120 dagen; voor afkalven heeft iedere vaars 120 dagen geweidAantal dagen169173162
3. Gesloten bedrijvenGeen aanvoer van rundvee. Uitzondering voor:
- deelname aan veekeuringen
- infrequente aankoop van dekstier
- een veterinaire eenheid met een jongveeopfokker
Geen aanvoer rundveeGesloten bedrijven (%)5661
4. Gezonde kalverenHet kalversterftecijfer over het kalenderjaar is lager of gelijk aan 15%. Het percentage wordt volgens de landelijke rekensystematiek vastgesteld.< 15% kalversterfte13121110
5. LevensduurDe gemiddelde leeftijd van de afgevoerde melkkoeien is minimaal of gelijk aan 6 jaar.> 6 jaar2096207820952185
(5 jaar, 9 mnd)(5 jaar, 8 mnd)(5 jaar, 9 mnd)(bijna 6 jaar)
6. AntibioticagebruikHet gemiddelde antibioticagebruik over het kalenderjaar is lager of gelijk aan 2 dierdagdoseringen per dierjaar.< 2 dierdagdosering2.162.022.042.19
* Volgens de norm van 720 uur / 120 dagen
CARING DAIRY-THEMA 'MEER GRAS & BIODIVERSITEIT'      
Meer gras & biodiversiteitDoelstellingResultaten
Indicatortot 20252017201820192020
7. Vers gras in rantsoen
> 15% van rantsoen OF
Vers gras in rantsoen (% droge stof)15171718
> 60% incl graskuilTotaal gras in rantsoen (% droge stof)58585959
8. Eiwit van eigen land> 65% N-behoefteEigen geteeld eiwit69657370
9. Krachtvoer gebruik< 25 kg/100 kg melkKg krachtvoer / 100 kg melk28.526.5*22.3*22*
100% van de bedrijven voert GMO-vrijAandeel bedrijven GMO-vrij (%)11295100
10. Agrarisch natuurbeheer> 5% van de bedrijfsoppervlakteAandeel bedrijven met >5% agrarische natuur (%)45505146
Oppervlakte agrarische natuur van de hierboven genoemde groep (%)2627.82929
11. Blijvend grasland 5 jaar of ouderGrasland (%)92919291
>50% blijvend graslandBlijvend grasland (%)576061
* Gewijzigde rekensystematiek bij krachtvoer
CARING DAIRY-THEMA 'BETER MILIEU & KLIMAAT'      
Beter milieu & klimaatDoelstellingResultaten
Indicatortot 20252017201820192020
12. Groene stroom en laag elektraverbruik100% groene stroom en <6 kWh/100kg melkStroomverbruik (kWh/100kg melk)5,55,15,44,8
Aandeel bedrijven groene energie-inkoop (%)46567380
13. Eigen energie>25% eigen opgewekte energie t.o.v. totaal elektraverbruikAandeel bedrijven met energie opwekking (%)24263438
Aandeel eigen t.o.v. het elektraverbruik (%)17182227
14. Broeikasgas-uitstoot< 120kg CO₂ eqCO₂- equivalenten / 100 kg melk134133134123
15. N-bodemoverschot< 150kg NH₃/haN bodemoverschot/ha Stikstofindicator144160134152
16. Ammoniak-uitstoot< 75kg NH₃/haAmmoniak / ha Stikstofindicator66645658
CARING DAIRY-THEMA 'MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN'   
Maatschappelijk betrokkenDoelstellingResultaten
Indicatortot 20252019
Bedrijf staat open voor maatschappijMeer dan 100 unieke bezoekers per jaarAandeel bedrijven met > 100 bezoekers32
Open dagen, ontvangen bezoekers, zorgtak, boerderijwinkel, recreatie en dergelijke.Gem. bezoekers per bedrijf200
Aandeel bedrijven maatschappelijke neventak (%)7
Gem. bezoekers per bedrijf met maatschappelijke neventak875