Weidegang

Al twintig jaar ziet CONO weidegang als basis voor het melkveebedrijf. Koeien zijn graasdieren en dus is weidegang natuurlijk en goed voor het dier. Hoe meer vers gras de koe eet, hoe minder krachtvoer van ver weg nodig is. Bovendien zorgt vers weidegras ook voor zachtere vetten en voedzame eiwitten in de melk wat de basis is voor smedige kaas.

Veel weidegang is ook goed voor de bodem. Koeienmest is rijk aan vezels en mineralen en zorgt voor een gezond bodemleven. Zo staat alles op de melkveehouderij met elkaar in verbinding. Het gezonde gras wordt gegeten door de koe en vogels eten beestjes die leven in het gras.

Weidegang onderdeel van de klimaatoplossing
Grasland is een van de belangrijkste koolstofreservoirs en dus een belangrijke factor in de strijd tegen klimaatverandering. Tegelijkertijd stoten koeien ook methaan uit als onderdeel van de spijsvertering. In de wei poept een koe niet op de plek waar ze plast wat voorkomt dat er ammoniak (een sterk ruikend gas) vrijkomt. Daarbij heeft  volgens recent onderzoek de combinatie van veel weidegang, het seizoen en de kwaliteit van het gras een positief effect op de emissie van methaan uit de pens.

Zo draagt weidegang ook bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. En we hebben een grote ambitie: Samen gaan we voor positief voor toekomstige generaties, waarbij we er alles aan doen om onze wereld op een positieve manier door te geven aan de volgende generatie. Lees hier meer daarover.

Weidegangpremie

CONO Kaasmakers stimuleert haar melkveehouders om koeien in de wei te laten lopen met een weidegangpremie. Deze premie is in 2017 verdubbeld naar € 2,00 per 100 kilogram melk, wanneer de koeien minimaal 120 dagen per jaar en minimaal 6 uur per dag buiten lopen. Dit is de weidegang norm van Stichting Weidegang. In 2023 voldeed bij CONO 97% van de melkveebedrijven aan de weidegang norm. In 2023 graasden de koeien bij CONO gemiddeld 176 dagen ruim 10 uur in de wei. Ieder jaar controleren we van al onze veehouders hun weidegangresultaat. Bovendien voert een extern certificerend bedrijf ook nog eens steekproeven uit bij een kwart van onze melkveebedrijven.

JaarAandeel CONO-bedrijven met weidegang (%)Weidegang melkkoeien (dagen)Weidegang melkkoeien (totaal uren)
2015921671660
2016921871835
2017941751836
2018931942074
2019941821914
2020961851907
2021971801891
2022971911959
2023971761794

Jong geleerd...

Ook het jongvee wordt door CONO melkveehouders actief geweid. Door ze de wei in te brengen krijgen ze letterlijk de smaak te pakken. En dat komt goed uit wanneer ze na een paar jaar volwaardige melkkoe worden. Tot die tijd versterken ze met hun menu van veel vers gras hun botten en spieren, en daarmee hun weerstand. Pure gezondheid dus. Daarom laat het meerendeel van de CONO melkveehouders (ruim 60% in 2021) ook het jongvee in de wei grazen. Want jong geleerd, is oud gedaan.

Convenant weidegang

We zijn verplicht ons in te spannen om het aantal weidende koeien hoog te houden. Dit is vastgelegd door de Duurzame ZuivelKeten (DZK) in het Convenant Weidegang. Stichting Weidegang is verantwoordelijk voor het borgen van weidezuivel en voor de uitgifte van het Weidemelk-keurmerk. De stichting bepaalt aan welke voorwaarden melkveehouders moeten voldoen om weidemelk te mogen leveren. Alle CONO kazen worden gemaakt van 100% weidemelk

Adri Schouten, Nibbixwoud

Adri is een echte ‘grasboer’ die voortdurend kijkt waar hij de kringloop kan verbeteren. in 2022 stonden zijn koeien in totaal bijna 4107 uur buiten, verspreid over 235 dagen. ‘Mijn koeien staan in de zomer 21 uur per dag buiten en ik ben gestopt met de “rondreizende bollenkraam, uiteraard als het weer en de bodem het toelaten.’