Weidegang

Weidegang bij CONO

CONO Kaasmakers stimuleert haar melkveehouders om koeien in de wei te laten lopen met een weidegangpremie. Deze premie is in 2017 verdubbeld naar € 2,00 per 100 kilogram melk, wanneer de koeien minimaal 120 dagen per jaar en minimaal 6 uur per dag buiten lopen. Dit is de weidegang norm van Stichting Weidegang. In 2021 voldeed bij CONO bijna 97% van de melkveebedrijven aan de weidegang norm. In 2021 graasden de koeien bij CONO gemiddeld 180 dagen ruim 10 uur in de wei. Ieder jaar controleren we van al onze veehouders hun weidegangresultaat. Bovendien voert een extern certificerend bedrijf ook nog eens steekproeven uit bij een kwart van onze zuivelbedrijven.

JaarAandeel CONO-bedrijven met weidegang (%)Weidegang melkkoeien (dagen)Weidegang melkkoeien (totaal uren)
2015921671660
2016921871835
2017941751836
2018931942074
2019941821914
2020961851907
2021971801891

Jong geleerd...

Ook het jongvee wordt door CONO melkveehouders actief geweid. Door ze de wei in te brengen krijgen ze letterlijk de smaak te pakken. En dat komt goed uit wanneer ze na een paar jaar volwaardige melkkoe worden. Tot die tijd versterken ze met hun menu van veel vers gras hun botten en spieren, en daarmee hun weerstand. Pure gezondheid dus. Daarom laat het meerendeel van de CONO melkveehouders (ruim 60% in 2021) ook het jongvee in de wei grazen. Want jong geleerd, is oud gedaan.

Convenant weidegang

We zijn verplicht ons in te spannen om het aantal weidende koeien hoog te houden. Dit is vastgelegd door de Duurzame ZuivelKeten (DZK) in het Convenant Weidegang. Stichting Weidegang is verantwoordelijk voor het borgen van weidezuivel en voor de uitgifte van het Weidemelk-keurmerk. De stichting bepaalt aan welke voorwaarden melkveehouders moeten voldoen om weidemelk te mogen leveren. Alle CONO kazen worden gemaakt van 100% weidemelk

Adri Schouten, Nibbixwoud

 

Adri is een echte ‘grasboer’ die voortdurend kijkt waar hij de kringloop kan verbeteren. in 2020 stonden zijn koeien in totaal bijna 3900 uur buiten, verspreid over 234 dagen. ‘Mijn koeien staan in de zomer 21 uur per dag buiten en ik ben gestopt met de “rondreizende bollenkraam”.’