CONO-stal

Een nieuwe stal bouwen gebeurt één keer per generatie. Wij zijn trots op de eerste CONO stal, gebouwd door CONO veehouders André, Jolanda en bedrijfsopvolger Stan Schilder in Spierdijk. De CONO stal past bij de kansen voor de boer in de toekomst en bij de kwaliteits- en duurzaamheidsambities van CONO Kaasmakers.

De CONO stal is een van de meest duurzame stallen van dit moment en een prachtig element in ons eerlijke verhaal over échte aandacht voor dier, milieu en omgeving.

Duurzame waarden

Met het succes van de CONO-kaasmakerij kwamen twee gedachten bij elkaar. Allereerst het besef dat zo’n mooi ontwerp een statement is in het UNESCO-erfgoed dat de Beemster is, waar bouwen alleen onder strikte voorwaarden kan plaatsvinden. Daarnaast de wetenschap dat het voor boeren best lastig is om vergunningen te krijgen voor de bouw van een nieuwe stal, passend in het landschap. Daarmee was het idee geboren van de transparante CONO-stal, gebaseerd op de CONO-kaasmakerij.

Vriendelijke stal voor dier, milieu en omgeving

Bij de bouw van de stal zijn er tal van duurzame materialen en technieken toegepast. Houten spanten bijvoorbeeld, zodat de koeien zo min mogelijk last van straling hebben. En een state-of-the-art stalinrichting met onder meer een emissie arme vloer van half beton, half rubber waardoor er minder ammoniak vrij komt. De koeien worden extra goed verzorgd met ruime ligboxen en looppaden, koeborstels en een koe-volgsysteem voor 24/7-monitoring van het dierenwelzijn. Een landschapsarchitect zorgt voor een fraaie en duurzame aanplant rond de nieuwbouw met bijenlint en veel groen. In de royale multifunctionele ontvangstruimte boven de stal worden deelnemers van de zorgboerderij opgeleid voor een verdere stap in de maatschappij en groepen ontvangen voor boerderijeducatie.

Minder uitstoot methaan

In de CONO-stal kunnen mensen met eigen ogen zien dat er goed voor de dieren wordt gezorgd. Daarnaast hebben Andre en Jolanda ook extra elementen aan de stal toegevoegd, zoals een mono-mestvergister. Daarvoor wordt de dagverse mest via een verzamelkelder naar een verwarmde silo geleid. Het methaan dat daar ontstaat voedt twee gasmotoren. Die genereren én stroom én warmte tot ruim tachtig graden. Deze energie wordt gebruikt op de boerderij én in de naastgelegen woonwijk. Win-win dus. Bovendien, doordat het methaan – dat is een sterk broeikasgas – direct wordt gebruikt en niet in de lucht terechtkomt, is het zelfs een drievoudige winsituatie. Met de mono mestvergister is de stal zelfs energie positief te noemen! En het overschot aan elektra komt weer ten goede aan onze kaasmakerij.

Hoog koecomfort

Het hout van de spanten en gordingen van het dak is afkomstig uit herbebossingsprojecten, en beschikt in verhouding tot staal over een aantal interessante eigenschappen. Zo geleidt het geen stroom en voorkomt straling, wat het koecomfort ten goede komt. En hoewel smaken verschillen, is bijna iedereen het erover eens: het ziet er ook nog eens veel mooier uit! De stalinrichting voldoet aan de MDV standaard (maatlat duurzame veehouderij).  Dit betekent dat de dieren de hoogste welzijnstandaard hebben.