Duurzaamheid

“Bij CONO brengen we onze duurzaamheidsmissie direct in de praktijk, met de laarzen in de klei en met vakmanschap. Onze melkkoeien grazen in de wei zodra en zolang de natuur het toelaat. Het gras is goed voor de koe en goed voor de smaak van de kaas, goed voor de bodem en ook voor het klimaat. Duurzaamheid met nuchter boerenverstand.”

MVO bij CONO

Duurzaamheid zit in onze genen. Het hoort bij ons. Niet alleen in de CONO kaasmakerij, maar in de hele keten wordt gewerkt met echte aandacht voor mens, dier en milieu. Van grasspriet tot kaas. Van veehouder tot kaasmaker.

De wereld is groter dan CONO, de Beemster en Nederland. Ons handelen heeft impact op het klimaat. Daarom verbinden we ons met ons MVO-beleid aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 hebben vastgesteld. Met het doel om van de wereld een betere plek te maken. Daarbij wachten wij niet op anderen, en pakken waar we kunnen zelf het voortouw. Ook onze melkveehouders begrijpen wat er nodig is om naar de toekomst toe het verschil te blijven maken. Bovendien hopen we op deze manier via onze kaas ook alle mensen aan het denken te zetten. Over onze wereld. Nu en voor de komende generaties.

Weidegang

Al jaren zijn de leden van CONO actief op het gebied van weidegang. Dat dit een sprong voorwaarts was op het gebied van dierenwelzijn, duurzaamheid en kwaliteit van de melk blijkt uit het feit dat momenteel bijna elke zuivelverwerker in Nederland deze werkwijze heeft overgenomen. In 2023 voldeed bij CONO 97% van de melkveebedrijven aan de weidegang norm. In 2023 graasden de weidegang koeien bij CONO gemiddeld 176 dagen van ruim 10 uur in de weide.

Caring Dairy

De aarde geeft ons alles wat we nodig hebben. Daar moeten we zuinig mee omgaan. Daarom heeft CONO al in 2008 een bijzonder duurzaamheidsprogramma met de naam Caring Dairy opgezet samen met de ijsmakers van Ben & Jerry’s dat is gericht op het continu verduurzamen van de hele keten van koe tot kaas. Caring Dairy is inmiddels het langstlopende duurzaamheidsprogramma voor de melkveehouderij!

Dierenwelzijn

In onze ogen zijn koeien echte VIP’s: Very Important Producers. CONO heeft met haar veehouders afspraken gemaakt over dierenwelzijn die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen.

Dierwelzijn gaat om voeding, huisvesting, natuurlijk gedrag en gezondheid. Dankzij de zorg van de veehouder worden de koeien steeds ouder en hebben ze minder antibiotica nodig. Dit is in vele opzichten duurzaam: dierwelzijn spreekt voor zich maar een oudere koe is ook beter voor het klimaat en verhoogt het werkplezier van de melkveehouder. De resultaten worden per boerderij gemeten en genoteerd in het KoeKompas. Dit gebeurt in overleg met de dierenarts.

CONO-stal

Dankzij de unieke landschappelijke inpassing won de CONO-kaasmakerij onder meer de meest prestigieuze Nederlandse architectuurprijs: BNA Beste gebouw van het jaar. Op basis van dit architectonische ontwerp is een unieke CONO-stal ontworpen voor veehouders die hun bedrijf met respect dierwelzijn en het landschap willen vernieuwen of uitbreiden.

Biodiversiteit

Veehouders zijn echte buitenmensen. Ze realiseren zich als geen ander hoe in de natuur alles met alles samenhangt. Ze hebben daarom ook hart voor andere dieren dan hun eigen koeien, en voor alles wat groeit en bloeit. Zo zoeken ze elk op een eigen manier steeds de verbinding met de natuur. Dat leidt tot verrassende vormen van biodiversiteit. CONO levert een belangrijke bijdrage met het Beemster Bijenlint.

Onze duurzame partners