Dierenwelzijn

CONO heeft dierenwelzijn heel hoog in het vaandel. Blije koeien noemen we dat. De koeien hebben veel ruimte in het weiland én in de stal, hier zijn zachte ligbedden en koeborstels beschikbaar. Koeien die in goede gezondheid langer leven zijn in veel opzichten duurzaam: goed dierwelzijn spreekt voor zich maar een oudere koe is ook beter voor het klimaat en verhoogt het werkplezier van de melkveehouder. De dieren zijn immers de toekomst van het melkveebedrijf.

In de wei

Minimaal 720 uur per jaar mogen, nee: móeten de koeien buiten in de wei grazen om te voldoen aan de norm van Stichting Weidegang. Bij CONO gaan we verder. De koeien van onze veehouders lopen gemiddeld 176 dagen per jaar, ruim 10 uur per dag in de wei*. Ook de kalveren en pinken grazen in de wei, want jong geleerd is oud gedaan. Koeien die in de wei grazen vertonen meer natuurlijk gedrag, zitten ‘lekkerder in hun vel’ en zijn daardoor gezonder.

Bijzonder is dat sommige veehouders hun koeien hebben uitgerust met een slim volgsysteem. Zo kunnen ze de gezondheid van hun koeien ook volgen als die buiten zijn. Bijvoorbeeld via een stappenteller: een koe die minder dan gewoonlijk loopt moet misschien even wat meer in de gaten worden gehouden.
*weidegangresultaat 2023

In de stal

De meeste koeien staan gemiddeld vier maanden per jaar op stal. Daarom hebben we veel aandacht voor huisvesting aspecten zoals klauwverzorging, het ligcomfort en stal bezetting. Logische aspecten als je bedenkt dat een melkkoe 12 tot 13 uur per dag ligt en herkauwt. Uiteraard is de hele dag door is schoon drinkwater beschikbaar.

Koeborstels
Praktijkervaring leert dat koeien zichzelf graag laten borstelen. Het is ontspannend en een grote bijdrage aan goede vachtverzorging. Daarom willen we dat alle koeien in de stal beschikking hebben over een koeborstel. Niets minder dan een (volautomatische) massage voor de rug, flanken en kop. Koeien zijn vaak erg gemotiveerd om zich te laten borstelen. Daardoor ontstaat er soms zelfs filevorming in de stal.

Zachte ligplekken
Minstens net zoveel als dat er koeien zijn, zodat de ene niet op de andere hoeft te wachten om lekker te gaan liggen. En de ondergrond moet écht zacht zijn, bijvoorbeeld van gemalen stro, een dikke laag zaagsel, een rubbermat of waterbed.

KoeKompas

Het welzijn van de koeien en kalveren wordt door de veehouder en zijn veearts bijgehouden in het KoeKompas. Een meetinstrument dat bij CONO is ontwikkeld. Zo kan de veehouder zijn eigen prestaties bijhouden en inzien hoe hij scoort t.o.v. het CONO gemiddelde, en kan verbeteren waar nodig. Als een veearts punten voor verbetering ziet benoemt hij deze en adviseert de melkveehouder hoe hij dit kan doen t.b.v. de gezondheid en de welzijn van de koe of het kalf.
Wij hebben als CONO inzicht in de KoeKompassen die onze veehouders die hun dierenarts opstellen en indienen. Naast de adviezen van de dierenarts, kunnen ook wij het gesprek aangaan met de veehouder verbeterpunten.

Controles en borging

Natuurlijk nemen we deel aan de landelijke programma’s voor optimale diergezondheid. Zo controleren externe instellingen via bloedonderzoek en de tankmelk of de koeien vrij zijn van IBR (koeiengriep) en BVD (een weerstandsverlagende infectieziekte). Binnen de Duurzame Zuivelketen werken Nederlandse melkveehouders
en zuivelondernemingen samen aan een duurzamere bedrijfsvoering. Dit betekent dat er ook extra stappen worden gezet op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid.

Daarnaast is er de KoeMonitor, een initiatief van belangenorganisaties van zuivelondernemingen (NZO), melkveehouders (LTO, NMV) samen met dierenartsen (KNMvD, CPD). Dit programma combineert bezoeken van een dierenarts (KoeKompas) en de gezondheidsgegevens van de veestapel (KoeData) met nog betere kennis van de veehouder om zieke dieren te herkennen (KoeAlert).

Controles op de dierenwelzijn- en diergezondheidseisen worden uitgevoerd door een onafhankelijke controle-instantie (Qlip).