Onze coöperatie

Eigendom van leden-melkveehouders

CONO Kaasmakers is een coöperatie opgericht in 1901 door een aantal melkveehouders uit Noord-Holland. Het unieke aan een coöperatie is dat alle leden zeggenschap hebben. Het is een vereniging met een bedrijf. Over grote en belangrijke beslissingen wordt gestemd tijdens een ledenvergadering.

Leden

De ruim 400 CONO-melkveehouders zijn als leden ook eigenaar van CONO Kaasmakers en bepalen gezamenlijk de koers van hun coöperatie. Twee keer per jaar praten de veehouders tijdens de Algemene Ledenvergadering mee over het beleid. De algemene ledenvergadering heeft uit haar leden een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen gekozen.

Bestuur & Commissarissen

De Raad van Bestuur bestaat uit acht veehouders uit de coöperatie en bepaalt het beleid van CONO Kaasmakers. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf veehouders en twee externe commissarissen. Deze commissarissen houden toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en geven advies.

Directie

De directie is belast met de dagelijkse leiding. Algemeen directeur is Jerry Griep

 

 

 

 

 

Jongerencollege

Het Jongeren College bestaat uit twaalf veehouders jonger dan 35 jaar en uit de Manager Veehouderijzaken & Transport van CONO. Het Jongerencollege heeft een klankbordfunctie richting bestuur en commissarissen en is een kweekvijver voor jonge leden met bestuurstalent.

 

Klankbordgroep Caring Dairy

De klankbordgroep bestaat uit twaalf CONO-veehouders en de Duurzaamheidsmanager van CONO. Deze commissie waakt over de ontwikkeling van het beleid voor de veehouderij en van het duurzaamheidsprogramma bij CONO. Ze hebben een klankbordfunctie richting bestuur en commissarissen.

 

Voercommisie

Het rantsoen dat CONO-koeien te eten krijgen heeft grote invloed op de gezondheid en het welzijn van de dieren en op de smaak van onze kaas. De voercommissie volgt de kwaliteit van het voer en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veevoer kritisch en de mogelijke invloed daarvan op het dierenwelzijn en de smaak van onze kaas.

Hofleverancier bij Koninklijke beschikking

In juni 2001 verleende Hare Majesteit de Koningin Beatrix CONO Kaasmakers het recht om het predicaat ‘ Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier’ te voeren. Deze eer komt alleen toe aan bedrijven die minimaal 100 jaar oud zijn en een uitzonderlijke staat van dienst hebben.