Projecten en ontwikkelingen

Projecten en ontwikkelingen

Het begint bij CONO Kaasmakers allemaal met de samenwerking tussen koeien, boeren en kaasmakers. Elke schakel is belangrijk. Samen bereiken we meer dan ieder voor zich en continu verbeteren is onze filosofie. We hebben een ambitie uitgesproken: in 2030 klimaatpositief met onze hele kaasketen. Maar het enkel uitspreken is niet voldoende. In elke stap in de keten van koeienbek tot winkelrek werken we aan CO2-reductie.

boerderij_zondertekst
melktransport_zondertekst
kaasmaken_zondertekst
rijpen_zondertekst

Compenseren waar we niet kunnen reduceren

Op het boerenerf onderzoeken we de mogelijkheden van onder andere kringlooplandbouw en carbon farming, dat gaat over CO2 vastleggen in de bodem. En zodra er voor onze kaasmakerij een bewezen innovatie is die bij ons past, denk aan biogas, waterstof, geothermie, en warmtenetten, haken we aan. Tot slot kopen we CO2-certificaten van klimaatprojecten. Als het kan via onze eigen veehouders en met projecten verder weg als dat nodig is. Gericht op het aanplanten van nieuwe bomen en het behoud van regenwoud bijvoorbeeld.

Over de ambitie en het programma Klimaatpositief

CONO Kaasmakers spreekt als eerste zuivelorganisatie in Nederland de ambitie uit om in 2030 met haar hele kaasketen klimaatpositief te zijn. En hoe word je klimaatpositief? Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig, dat gaan we in stappen doen. Het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy behelst 18 indicatoren om onze boerderijen te verduurzamen, waarvan er veel van invloed zijn op onze klimaatscore. Daarnaast gaan we verder met het verduurzamen van het transport, de kaasmakerij en onze verpakkingen.

Lees hier het artikel: CONO claimt klimaatpositief in 2030