Contante melkprijs 2022 vastgesteld op € 56,34

CONO Kaasmakers streeft naar het uitbetalen van een eerlijke melkprijs aan haar leden. De contante melkprijs over het boekjaar 2022 is vastgesteld op € 56,34 (excl. btw) per 100 kilogram melk.

Een eerlijke melkprijs is een melkprijs die veehouders in staat stelt de allerbeste melk te produceren en tegelijkertijd te investeren in duurzaamheid en dierenwelzijn. In 2022 kregen we te maken met stijgende prijzen van energie en voer. Terwijl ondertussen de wereldwijde vraag naar melk toenam en de mondiale productie daarbij achterbleef.

CONO Kaasmakers wist desondanks meer kaas te maken en te verkopen dan in 2021 en daarnaast konden we inspelen op de prijsbewegingen op de wereldmarkten voor boter, magere melkpoeder en wei. Door dat alles is er onderaan de streep een melkprijs uitbetaald die fors hoger is dan die in 2021.