Duurzame verhalen met Wim Betten van CONO Kaasmakers

Waar gaat CONO mee aan de slag om klimaatpositief te worden?
Duurzaamheidsmanager Grietsje Hoekstra: “Eerst berekenen we de CO2 voetafdruk van onze kaas. Met het Caring Dairy duurzaamheidsprogramma en ook in hele kaasketen werken we aan het zover mogelijk terugdringen van de CO2. Wat niet verder op te lossen is gaan we compenseren. Daarna kijken we hoe we meer CO2 uit de lucht kunnen halen en vastleggen in de bodem. We gaan verder verduurzamen binnen de 5 gebieden in onze keten: Boerderijen, melktransport, kaasmakerij en organisatie, kaasrijping en kaastransport en verpakkingen.”

Duurzaamheidsprogramma Caring Dairy
We verduurzamen op de boerderijen al ruim 10 jaar middels ons programma Caring Dairy. Het gaat ons niet alleen om het klimaat maar ook om dierenwelzijn en de continuïteit voor onze melkveehouders. Koe in de wei blijft dus een speerpunt. Het programma behelst 18 indicatoren waarvan er veel van invloed zijn op onze klimaatscore. Onze melkveehouders krijgen een premie voor de resultaten die ze behalen.

“Als coöperatie van melkveehouders willen we het bedrijf en de grond in een betere staat doorgeven aan een volgende generatie”.

Wim_informeel

Melktransport op vloeibaar gas
Bij het melktransport kunnen nieuwe RMO (RijdendeMelkOntvangst) wagens gaan rijden op LNG (vloeibaar aardgas), dat betekent een reductie van 20% CO2. De wagens zijn vooralsnog te zwaar en rijden te lang om op elektrische motoren te rijden, maar ook die wereld innoveert snel. CONO stimuleert haar partners om hierin te investeren en helpt daar ook actief mee.

Van klimaatneutraal naar klimaatpositief
In de kaasmakerij wordt nu al klimaatneutraal kaas gemaakt. De volgende stap is klimaatpositief. Algemeen directeur Wim Betten: ”We praten al lang over het gebruik van waterstof in plaats van gas in de kaasmakerij. Omdat de techniek hiervan nog in de kinderschoenen staat, kunnen wij niet zomaar de overstap maken. Misschien kan het in de toekomst wanneer er stoomketels zijn die op waterstof branden.”

Partners verduurzamen werkwijze
In de pakhuizen van onze partners, waar onze kaas rijpt, zal de komende jaren worden ingezet op besparing van warmte en reductie van gasverbruik. Met deze partners wordt ook actief nagedacht over verduurzaming van het transport naar de wederverkopers. Hoe kunnen we dat zo energie-efficiënt mogelijk inrichten?

Verpakking- en afvalreductie
Met onze partners kijken we kritisch naar het gebruik van kaaspapier. Nu zit daar naast papier ook een plastic velletje aan. Kan niet bij het papierafval maar ook niet bij het plastic afval. Gevolg is dat het bij het restafval terechtkomt wat weer leidt tot meer uitstoot. Het liefst stapt CONO af van het plastic. ,,Maar ja, dat moet niet ten koste gaan van de smaak en de kwaliteit van onze kaas. Die staat altijd voorop. Opnieuw een lastige opgave dus. Zo zijn we iedere dag bezig om onszelf te verbeteren’’, aldus Wim Betten.

Ieders kennis en kunde telt
Niet alleen de kennis van eigen veehouders en kaasmakers wordt ingezet. CONO is lid van de organisatie Change Inc., de toekomstmakers. Een groep bedrijven die streeft naar een duurzame toekomst. Deze bedrijven helpen elkaar, wisselen informatie met elkaar uit. Partners binnen deze groep kunnen CONO adviseren hoe nog efficiënter te verduurzamen.

Goed zijn voor mens, dier en milieu
Algemeen directeur Wim Betten: “Als coöperatie van melkveehouders willen we het bedrijf en de grond in een betere staat doorgeven aan een volgende generatie. Wij gaan aan de slag met echte oplossingen. Wij streven naar een klimaatpositieve bedrijfsvoering in de hele keten en laten zien dat oplossingen mogelijk zijn. Oplossingen die goed zijn voor mens, dier en milieu.”

Lees onze andere duurzame verhalen binnen de coöperatie van CONO Kaasmakers.