Weidegang en (h)eerlijke kaas onlosmakelijk aan elkaar verbonden

Voor CONO Kaasmakers is weidegang een belangrijk onderdeel van haar duurzaamheidsprogramma. Onze CONO-koeien lopen zoveel als de natuur dat toelaat buiten. Weidegang levert bovendien een bijdrage aan het natuurlijk graasgedrag van koeien en is daarmee goed voor het dier. Vers weidegras zorgt voor zachtere vetten en voedzame eiwitten in de melk, wat de basis is voor de smedige en lekkerste kaas.

In 2023 graasden CONO-koeien gemiddeld 176 dagen van ruim 10 uur per dag in de wei. Dit gemiddelde is iets lager dan 2022. Dit komt vooral door het natte weer vorig voorjaar. Daarnaast hebben veel veehouders vanwege het blauwtong virus en het daarmee samenhangende gezondheidsrisico voor de dieren, uit voorzorg hun koeien eerder naar binnen gedaan. Ondanks deze uitdagingen blijft het aantal dagen dat de koeien buiten grazen, ruim boven de landelijke norm van 120 dagen met 6 uur per dag.

Al drie jaar op rij neemt 97% van de melkveebedrijven van CONO deel aan volledige weidegang van de koeien. Vergeleken met het landelijke gemiddelde van ongeveer 77% volgens de gegevens van Zuivelzicht NL. blijft CONO zich op dit gebied onderscheiden. We zijn als coöperatie dan ook trots op dit resultaat. Want vers gras is goed voor de koe en erg belangrijk voor de kwaliteit en smaak van onze kaas.