CONO Kaasmakers start pilot met methaan reducerend voederadditief

CONO Kaasmakers is in samenwerking met DSM een pilot met het voederadditief Bovaer® gestart. Dit voerderadditief kan de methaanuitstoot van koeien met gemiddeld 30% verlagen.

Geen concessies aan smaak en kwaliteit
Wim Betten, algemeen directeur van CONO: “Als coöperatie CONO Kaasmakers innoveren en verduurzamen we samen met het bedrijf en onze leden-melkveehouders voortdurend. De pilot met Bovaer® maakt deel uit van ons klimaatprogramma om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Met deze pilot gaan we onderzoeken of Bovaer® naast het terugdringen van broeikasgassen invloed heeft op de kwaliteit van onze kazen. Hier doen wij nooit concessies aan.”

Klimaatambitie
CONO Kaasmakers is een kleine boerencoöperatie met een grote ambitie. Samen gaan we voor positief voor toekomstige generaties, waarbij we er alles aan doen om onze wereld op een positieve manier door te geven aan de volgende generatie. Daar is samenwerking in de keten voor nodig. Dat begint bij het voer voor de koe, gevolgd door maatregelen op de boerderij en in de kaasmakerij, in de distributie en bij de verpakkingen in het winkelschap. We willen al ons vakmanschap inzetten en nieuwe kennis ontwikkelen om de footprint van onze kaas te verkleinen en CO₂ vast te leggen. Resterende uitstoot wordt gecompenseerd. Bij onze eigen leden veehouders als dat kan, en verder weg als dat nodig is.