Stikstofplannen desastreus voor melkveehouderij

CONO Kaasmakers is teleurgesteld in de stikstofplannen die de minister van Natuur en Stikstof afgelopen vrijdag heeft gepresenteerd. De onrealistische plannen zijn gebaseerd op modellen in plaats van metingen, hebben desastreuze gevolgen voor de melkveehouderij en de voedselzekerheid en gaan bovendien de geschetste problemen niet oplossen.

De Nederlandse zuivelsector levert voortdurend een belangrijke bijdrage aan de mondiale voedselvoorziening. Dat is geen overbodige luxe, maar een basisbehoefte. De Nederlandse  melkveehouderij bevindt zich in een zeer vruchtbare delta, een plek waar de landbouw nog altijd heel goed past. De Nederlandse melkveehouder staat wereldwijd aan de top op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. De sector heeft in de afgelopen jaren voortdurend geïnnoveerd om bij te dragen aan een beter milieu en klimaat.

Families die van generatie op generatie hun vakmanschap doorgeven en hun gezinsbedrijf blijven innoveren, worden met de plannen van de minister van Natuur en Stikstof met één pennenstreek van de kaart geveegd. Een kaalslag van het platteland dreigt, met het gevaar van verlies van sociale voorzieningen en werkgelegenheid in de brede landbouwketen.

CONO Kaasmakers verzoekt de provinciale en landelijke overheid dringend de stikstofplannen met een nieuw realisme te herzien en de waarde van de Nederlandse melkveehouderij voor natuur en landschap, voor de voedselzekerheid, de economie en de sociale waarden van ons land daarin te erkennen. Ga samen met de sector aan de slag en maak opnieuw contact met de natuur, waar de melkveehouderij een onmiskenbaar onderdeel van is.