CONO Kaasmakers partner in pilotproject Ben & Jerry’s om CO2-uitstoot te halveren

CONO Kaasmakers en Ben & Jerry’s werken samen in pilotproject ‘Mootopia’. Dit project, dat start op vijftien melkveebedrijven in Nederland en Amerika, moet de uitstoot van CO2 op melkveebedrijven tegen het eind van 2024 terug te brengen tot de helft van het sectorgemiddelde. In de pilot worden  reductiemaatregelen onderzocht en getest. Succesvolle onderdelen van de pilot kunnen op termijn worden opgeschaald zodat meer melkveehouders gebruik kunnen maken van deze bewezen technieken en maatregelen.

CONO Kaasmakers is leverancier van Ben & Jerry’s. Room en melk zijn verantwoordelijk voor meer dan 50 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen met betrekking tot Ben & Jerry’s-ijs. ‘Project Mootopia’ zal samen met CONO-melkveehouders regeneratieve landbouwpraktijken en nieuwe technologieën inzetten om een bijdrage te leveren aan:

  • Methaanuitstoot – De methaanuitstoot wordt verminderd door middel van meer en betere weidegang, hoogwaardig ruwvoer en innovaties die helpen bij spijsvertering.
  • Mest – Door middel van kleinschalige vergisters en technologieën die kunstmest kunnen vervangen wordt methaanuitstoot en fossiel energiegebruik verminderd.
  • Voedergewassen – Het gebruik van regeneratieve landbouwpraktijken zal ertoe leiden dat er lokaal meer gras en andere voedergewassen worden geteeld, er een gezonde bodem in stand wordt gehouden, de koolstofvastlegging wordt vergroot, het gebruik van kunstmest verder wordt verlaagd, de biodiversiteit wordt bevorderd en het percentage voedergewassen van eigen bodem wordt verhoogd.

Al vijftien jaar werken Ben & Jerry’s en CONO Kaasmakers samen in het gezamenlijke duurzaamheidsprogramma Caring Dairy, dat is gericht op het continue verduurzamen van de melkveehouderij. Caring Dairy is inmiddels het langstlopende duurzaamheidsprogramma voor de melkveehouderij ter wereld.

Lees hier meer over Mootopia.