De Beemsterpolder

De Beemsterpolder

Geometrisch patroon door unieke verkaveling

De Beemsterpolder is zo beroemd is geworden door de unieke indeling met wegsloten en kavelsloten volgens een geometrisch patroon van vierkanten. Tijdens de Renaissance gold deze verkaveling als de absolute perfectie voor landschapsinrichting. Ook werden er stolpboerderijen en schitterende buitenverblijven gebouwd. Vooral vanuit de lucht is het unieke patroon van de polder goed te zien.

Vruchtbare zeeklei

Het droogleggen van de Beemster bleek een gouden greep, want de blauwe zeeklei in de polder bleek heel vruchtbaar en leverde de boeren hoge opbrengsten op. Vier meter onder zeeniveau op deze rijke grond grazen onze koeien nu nog steeds. Daar hebben we bij CONO de lekkerste melk van Nederland aan te danken.

Ontstaan van de Beemster

Van binnenzee naar polder

Rond 1200 was de Beemster een binnenzee, die in verbinding stond met de Zuiderzee. Dat kwam door de ontginning van het veen in de eeuwen daarvoor en de overstromingen van dit lager gelegen land toen het riviertje de Bamestra (waar de streek naar is genoemd) buiten zijn oevers trad.

 

Durven tijdens de gouden eeuw

In 1607 besloten rijke kooplieden uit Amsterdam het gebied boven Purmerend te laten droogleggen om er landbouwgrond van te maken. Een ongekend en gedurfd project voor die tijd in Nederland. Jan Adriaenszoon Leeghwater, molenmaker uit De Rijp, kreeg de leiding over de werkzaamheden. Hij liet een ringvaart graven en een dijk opwerpen. Met meer dan vijftig molens werd het gebied drooggelegd en in 1612 was het grote project voltooid; de Beemsterpolder was geboren. Een kleine 400 jaar later werd de Beemsterpolder tot UNESCO Werelderfgoed benoemd.

Werelderfgoed

Wat is een werelderfgoed?

Op aarde zijn er tal van belangwekkende plekken die aandacht verdienen en behouden moeten worden voor het nageslacht. Denk aan de Sergengeti woestijn in Afrika en aan de Akropolis in Griekenland. UNESCO houdt een lijst bij van werelderfgoederen om deze unieke plekken te beschermen. In 1999 werd ook de Beemster polder aan deze prestigieuze lijst toegevoegd.

Tien Nederlandse werelderfgoederen

In Nederland zijn momenteel 10 werelderfgoederen genoemd, waaronder de Stelling van Amsterdam (een linie van forten, waarvan er sommige in de Beemsterpolder liggen), de Waddenzee, de grachtengordel van Amsterdam en ook Willemsstad op CuraƧao.

Platform Werelderfgoed Nederland

Om het werelderfgoed in Nederland te behouden en te beheren heeft De Beemster een platform opgericht. Dit platform bevordert het toerisme in het gebied en zorgt ook voor voorlichting en educatie over deze belangrijke plekken in Nederland. Meer weten?

UNESCO

UNESCO, een organisatie van de Verenigde Naties, zet zich al sinds 1972 in voor bescherming van cultureel en natuurlijk erfgoed in de wereld. In december 1999 werd ook de Beemster polder officieel werelderfgoed. UNESCO noemde de kaarsrechte verkaveling en de ontstaansgeschiedenis van de Beemster uniek in de wereld.