Voorwaarden

Privacy

Onze wereld  

Caring dairy

De aarde geeft ons alles wat we nodig hebben en daar moeten we zuinig mee omgaan. Daarom heeft CONO al in 2008 een bijzonder duurzaamheidsprogramma met de naam Caring Dairy opgezet samen met de ijsmakers van Ben & Jerry’s dat is gericht op verduurzamen van de hele keten van koe tot kaas. Wij noemen dat: blije koeien, blije boeren en blije aarde. 

Blije koeien, blije boeren, blije aarde


Dierenwelzijn is een belangrijk onderwerp, zij leveren de melk voor de kaas.


Veehouders moeten een goede boterham kunnen verdienen met hun boerderij. En onze medewerkers verdienen een goede en duurzame werkplek.


We kijken met aandacht naar de impact van onze activiteiten op het klimaat en het milieu. Continu verbeteren staat centraal.

Workshopprogramma

Het workshopprogramma draagt bij het vergroten van kennis op het vlak van duurzame melkveehouderij. Het programma bestaat uit jaarlijks drie workshops. De duurzaamheidsresultaten worden gemonitord en de voortgang op de doelstellingen bijgehouden. Thema’s van de workshops zijn: weidegang, eigen eiwit eerst, diergezondheid, bedrijfseconomie, klimaat, boeren met natuur, bodem, kringlooplandbouw en ook communicatie. Iedere CONO-veehouder die deelneemt aan het Caring Dairy programma ontvangt een vaste premie van 75 cent op elke 100 kilo melk.

Belonen op resultaat

Na ieder workshopjaar worden de resultaten van ieder bedrijf en van de gehele coöperatie CONO in kaart gebracht. Via een puntensysteem op zogenoemde indicatoren kan een melkveehouder nog een extra vergoeding op de melkprijs verdienen. Denk aan een lang weidegangseizoen, veel vers gras in het rantsoen, of het gebruiken van groene stroom. Voor elk van deze indicatoren, betaalt CONO 5 cent per 100 kilo melk, tot een maximum van 75 cent. Extra. Boven op de deelnamepremie. Er zijn in het totaal achttien van die indicatoren – verdeeld over vier pijlers “blije koeien”, “meer gras & biodiversiteit”, “beter klimaat & milieu” en “maatschappelijke betrokkenheid” – binnen het Caring Dairy-programmaonderdeel ‘Belonen op Resultaat’.  

Bedankt voor het bericht!'

Het wordt op dit moment verzonden.'

Wij zullen binnen enkele dagen antwoorden

Oeps, er ging iets mis

Refresh de pagina en probeer het opnieuw.'