Duurzame verhalen met boer Berto Klaver

Berto Klaver uit Zuidermeer heeft wel een heel menselijke kijk op hoe hij omgaat met zijn vee. “Ik ga mezelf na: als je hard moet werken, ben je eerder versleten. Dus als koeien niet het uiterste hoeven te geven, dan is dat beter voor hun welzijn. Als wij zorgen dat de koeien een goed leven hebben, geven ze vanzelf de beste melk.”

Honderd koeien staan er in de boeken van veehouder Berto Klaver. “Ik ben maar in m’n eentje, dan vind ik zo’n aantal voldoende. Bovendien hebben ze dan lekker de ruimte op mijn vijftig hectare grond.” Want gras, daar draait het vooral om op de boerderij van Berto. In de zomer lopen zijn koeien daarom niet minder dan 22 uur per dag buiten. Alleen om gemolken te worden komen ze even naar binnen.

Doel: beeldondersteuning Duurzame verhalen met veehouder Berto Klaver. Voor gebruik elders graag afstemmen met afdeling Communicatie

Duurzame stal
Ook als de koeien binnen staan, wordt er goed voor ze gezorgd. Berto heeft namelijk een zogeheten MDV-stal. MDV staat voor Maatlat Duurzame Veehouderij. Dit certificaat garandeert maatregelen voor diergezondheid en dierwelzijn. “Ik wacht bewust tot het gras wat rijper is, want dan bevat het veel goede vezels. Dat is goed voor de spijsvertering en de koeien krijgen er dikkere mest van. Dat is weer belangrijk zodat ze niet in te veel nattigheid staan en zo minder risico lopen op ontstekingen aan de klauwen.” Verder hebben de koeien extra ruime ligboxen met een speciaal bed dat niet alleen lekker zacht is om op te liggen, maar zo ook meer grip geeft als ze opstaan. Een veiligheidsvoerrek zorgt ervoor dat de koeien niet met hun kop vast kunnen blijven zitten. En de roostervloeren zijn extra stroef om de kans op uitglijden – óók als de koeien overenthousiast zijn – zo klein mogelijk te maken.

Zelfvoorzienend in elektriciteit
Duurzaam boeren is ook terug te zien in de techniek binnen het bedrijf. Zo liggen er bijna driehonderd zonnepanelen op het dak, waardoor de boerderij helemaal zelfvoorzienend is in de elektriciteit. Op de melkmachine is een slimme voorziening aangebracht waardoor de pomp vanzelf een lagere (en dus een energiezuinige) stand kiest als er maar een paar of helemaal geen koeien gemolken worden. Dankzij een digitaal weerstation gaan de schermen aan de open kant van de stal automatisch naar beneden bij te veel wind, regen en zonlicht. En een mestrobot rijdt acht keer per dag de hele stal door om de vloeren zo schoon mogelijk te houden. Bovendien meet Berto de stikstof, ammoniak, CO2 en luchtvochtigheid in de stal. De resultaten worden vergeleken met de hoeveelheden die andere sensoren op mijn erf in de buitenlucht meten. Zo weet ik precies hoe het op mijn bedrijf zit. Dus ja, ik vind mij bedrijf vrij duurzaam. En ik zorg ervoor om altijd aan de veilige, dier- en klimaatvriendelijke kant te zitten.”