Duurzame verhalen uit onze kaasmakerij: water

"We zijn een waterfabriek"

Het klimaat is aan het veranderen, de zeespiegel stijgt en het grondwaterpeil daalt. We moeten dus met elkaar op een zuinige manier met water omgaan. In de kaasmakerij van CONO Kaasmakers hebben we stappen genomen om ons waterverbruik te reduceren. Dat is noodzakelijk, maar niet gemakkelijk want er is veel water nodig bij het maken van kaas.

CONO neemt per jaar ongeveer net zoveel water in als alle huishoudens in de Beemster bij elkaar, in 2022 ruim 480 duizend kuub. Dat water is onder meer nodig voor het wassen van de wrongel, de stoomproductie en het naspoelen van de installaties. Tegelijkertijd komt bij het kaas maken vanuit de melk ook veel water vrij.

Mark Boot is procestechnoloog bij CONO en legt sinds 2018 de waterhuishouding onder de loep: “Door wet en regelgeving en de kwaliteitseisen die wij stellen voor onze producten, zijn we genoodzaakt om water te gebruiken van drinkwaterkwaliteit bij het maken van onze kaas. Voor het overige water dat we nodig hebben, om bijvoorbeeld schoon te maken, gebruiken we zogeheten proceswater.

Uiteindelijk gaat er dagelijks 1900 kuub gebruikt drinkwater en proceswater via een persriool richting de waterzuivering van het hoogheemraadschap. “Ze zeggen wel dat we een kaasmakerij zijn, maar we zijn eigenlijk ook een waterfabriek”, grapt Boot.

Efficiënt omgaan met grondstoffen
Bij de bouw van onze kaasmakerij zijn de meest efficiënte technieken toegepast. Want bij kaasmaken is veel water en energie nodig en dit doen we het liefst op een manier die zo efficiënt mogelijk is. Zo kunnen we sinds 2022 het proceswater beter inzetten bij het naspoelen van de installaties en hebben we ons stoomsysteem beter ingeregeld. Bij elkaar besparen we daarmee twintigduizend kuub per jaar. Dat is 20 miljoen pakken melk! “Door de juiste processtappen te volgen en het restwater te hergebruiken besparen we op het gebruik van drinkwater" aldus Mark. “We hebben in 2022 ten opzichte van 2021 bijna 6 procent minder water ingenomen.”

_J7A8649

Klimaatambitie CONO
CONO streeft naar positief voor toekomstige generaties. Daar is samenwerking in de keten voor nodig. In het maken van kaas wil CONO 75% CO₂-reductie behalen, om zo de footprint van kaas te verkleinen. Ook zet CONO zich in voor CO₂-reductie in de rest van de keten van koeienbek tot winkelrek. Resterende uitstoot wordt gecompenseerd. Op het erf eigen leden veehouders als dat kan, en verder weg als dat nodig is.