Terms & Conditions

Privacy

Aware

Caring dairy

This sustainability program for dairy farming was developed in the Netherlands by CONO Cheesemakers and Ben & Jerry’s.
Its aim is to make the entire chain more sustainable, from cow to end product. We call that: happy cows, happy farmers and happy earth.

Happy cows, happy farmers, happy earth


Animal welfare is an important issue, they provide the milk for the cheese


Farmers should be able to earn a good living from their farm and our employees deserve a fair and sustainable workplace.


We look carefully at the impact of our activities on the climate and the environment. Continuous improvement is the key.

Workshopprogramma

Het workshopprogramma draagt bij het vergroten van kennis op het vlak van duurzame melkveehouderij. Het programma bestaat uit jaarlijks drie workshops. De duurzaamheidsresultaten worden gemonitord en de voortgang op de doelstellingen bijgehouden. Thema’s van de workshops zijn: weidegang, eigen eiwit eerst, diergezondheid, bedrijfseconomie, klimaat, boeren met natuur, bodem, kringlooplandbouw en ook communicatie. Iedere CONO-veehouder die deelneemt aan het Caring Dairy programma ontvangt een vaste premie van 75 cent op elke 100 kilo melk.

Belonen op resultaat

Na ieder workshopjaar worden de resultaten van ieder bedrijf en van de gehele coöperatie CONO in kaart gebracht. Via een puntensysteem op zogenoemde indicatoren kan een melkveehouder nog een extra vergoeding op de melkprijs verdienen. Denk aan een lang weidegangseizoen, veel vers gras in het rantsoen, of het gebruiken van groene stroom. Voor elk van deze indicatoren, betaalt CONO 5 cent per 100 kilo melk, tot een maximum van 75 cent. Extra. Boven op de deelnamepremie. Er zijn in het totaal achttien van die indicatoren – verdeeld over vier pijlers “blije koeien”, “meer gras & biodiversiteit”, “beter klimaat & milieu” en “maatschappelijke betrokkenheid” – binnen het Caring Dairy-programmaonderdeel ‘Belonen op Resultaat’.  

Thanks for the message!'

It is currently being sent.'

We will reply within a few days

Oops, something went wrong

Refresh the page and try again.'