CONO kaasmakerij staat model voor duurzame, energiepositieve stal

De André Hoeve opende op 3 september haar nieuwe duurzame ligboxenstal. Deze ‘CONO stal’ is ontworpen naar voorbeeld van de kaasmakerij van CONO Kaasmakers in de Beemster en voldoet aan alle eisen voor duurzame veehouderij.

De CONO stal
De André Hoeve in Spierdijk van CONO melkveehouders André, Jolanda en Stan Schilder heeft de primeur met de eerste CONO stal. Het ontwerp van de kaasmakerij van CONO Kaasmakers, staat model voor de CONO stal: energiezuinig, verantwoorde materialen, transparant en ingepast binnen het landschap. En bovendien is de stal energiepositief.

Wim Betten, algemeen directeur van CONO Kaasmakers: “We zijn hier ontzettend trots op. CONO heeft een duidelijke filosofie: je moet duurzaamheid eerst waarmaken, door de hele keten heen, voor je op een kaas het stempeltje ‘duurzaam’ kunt zetten. De CONO stal is een mooi bewijs van ons verhaal over echte aandacht voor mens, dier en milieu. De CONO stal versterkt de verbinding tussen boer en burger. Dit is hard nodig, want we willen nog veel meer laten mensen weten hoe goed onze veehouders voor hun koeien zorgen. Dat is ook vastgelegd in ons Caring Dairy duurzaamheidsprogramma. Natuurlijk hopen we met de CONO stal meer melkveehouders te inspireren tot deze duurzame manier van stallenbouw.”

Vriendelijke stal voor dier, milieu en omgeving
De stal is gebouwd volgens de hoogste dierwelzijnstandaard met veel comfort, licht en ruimte voor de koeien De dichte, emissiearme, vloer is ook geschikt voor de mono-mestvergister die de mest omzet in warmte en elektriciteit. Zoveel zelfs dat het voldoende is voor de hele boerderij én de naastgelegen woonwijk. Ook komt de overproductie aan elektra ten goede aan de kaasmakerij van CONO. Het direct opvangen en gebruiken van de mest heeft nog een voordeel. Het broeikasgas methaan komt vanuit de mestopslag niet in de lucht terecht. De afmetingen van de CONO stal kunnen flexibel worden aangepast per veehouderij. Zo kan deze precies worden afgestemd op het landschap en de bedrijfsvoering van de ondernemer.

De ontvangstruimte is een vast onderdeel van het CONO stal concept. Schilder gebruikt en verhuurt hun ‘skybox’ voor onder meer (boerderij)educatie, examens van de mensen van de zorgboerderij en het evenementenbureau Fun by André Hoeve van de twee oudste dochters. Zo staat de CONO stal midden in de maatschappij en betrekt de André Hoeve burgers bij hun bedrijfsvoering.

Klaar voor de toekomst
Jolanda Schilder: “Vanwege de gestage groei van ons bedrijf en de zekerheid dat met onze zoon Stan de zesde generatie melkveehouders klaarstaat, hadden we een plan voor een nieuwe stal gemaakt. Dat plan maakte al snel plaats voor het bijzondere ontwerp van de CONO stal. Deze manier van boeren past precies bij onze eigen ideeën: kwaliteit, duurzaam, eerlijk en echt.”

De CONO stal, een vriendelijke stal voor dier, milieu en omgeving, is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage vanuit het Plattelands Ontwikkelings Programma: “Europa investeert in zijn platteland” en de provincie Noord-Holland. Daarbij was er ook advies van CONO Kaasmakers. André Schilder: “We hebben heel veel met elkaar overlegd. Frank Verhoeven, eigenaar van adviesbureau Boerenverstand, heeft samen met de (landschaps-)architect een compleet ontwerp laten maken, geïnspireerd op het ontwerp van de CONO kaasmakerij. Geweldig dat we met een combinatie van eigen geld, de POP3-subsidie en gratis raad en daad van CONO de primeur van de eerste CONO stal hebben weten te realiseren!