MVO verslag

Als coöperatie dien je een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Dat verstaat CONO Kaasmakers onder maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het mvo-beleid van CONO is verbonden aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties.

Het mvo-verslag vertelt hoe in de hele coöperatie maatschappelijk verantwoord ondernemen een rol speelt. Dit gaat bij CONO om dierenwelzijn, biodiversiteit. Maar ook om aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers en kaasmaken met zo min mogelijk impact op het klimaat. Naast verslaglegging over het mvo-beleid zijn er diverse duurzame verhalen van melkveehouders en verschillende interviews met medewerkers bij CONO te lezen.