Klimaatneutraal

Hergebruik van energie

Bij het kaasmaken is veel water en energie nodig. Door slim te innoveren heeft CONO Kaasmakers daarin de afgelopen tien jaar grote stappen gezet. Een voorbeeld: om de koude melk te verwerken is warmte nodig. De uit het proces ontstane wei is warm en moet juist weer afgekoeld worden. We laten deze twee producten nu via een platenwisselaar in buizen langs elkaar stromen. Zo warmt de melk op en koelt de wei af. Het restwater dat overblijft nadat de koemelk is verwerkt, wordt grotendeels gebruikt voor het schoonmaken van de kaasmakerij.

In de kaasmakerij gaan we voor operational excellence. Dat is behalve energiezuinige machines vooral een kwestie van gedrag en keuzes. Bijvoorbeeld een storing voorkomen of snel oplossen is besparing. Geen verspilling van melk en grondstoffen is ook energie besparing: de beste kaas met zo min mogelijk middelen gewoon in één keer goed maken. Deze strakke combinatie van technieken en maatregelen levert grote winst in duurzaamheid op.

Groene energie

De kaasmakerij van CONO draait volledig op groene stroom. 50% daarvan kopen we in via eigen leden melkveehouders die zelf zonne-energie en windenergie opwekken. Zo stimuleren we de energietransitie binnen de eigen sector en met als doelstelling dat onze melkveehouders uiteindelijk voldoende groene stroom opwekken voor de gehele kaasketen. Inmiddels wekt 34% van onze melkveehouders zelf groene stroom op.

CO2 compensatie

Om de laatste nu nog onvermijdbare CO2-uitstoot te neutraliseren, zet CONO CO2-compensatie in. Dat gebeurt via duurzame klimaatprojecten elders op de wereld. Daarvoor werken we samen met Groenbalans. We doen dat nu onder met een kleinschalig waterkrachtproject in India volgens de Verified Carbon Standard (VCS).