CONO-koeien weer meer uren in de wei

Weidegang en eerlijke kaas zijn voor CONO onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Een koe is een graasdier en staat wat CONO betreft zoveel mogelijk in de wei waar ze veel vers, eiwitrijk gras kan eten. In 2022 graasden CONO-koeien gemiddeld 191 dagen van ruim 10 uur in de wei. Dit is een toename van 11 dagen ten opzichte van 2021.

Naar buiten als het weer het toelaat
CONO-koeien staan buiten zodra het weer en de natuur het toelaten. Het voorjaar van 2022 kenmerkte zich als zeer geschikt voor goed weiden. De zomer bracht uitdagingen met zich mee door warme en droge zomerweken waardoor gras minder groeide. Vervolgens bracht het zachte najaar weer veel weidegras.

Ook in de stal veel aandacht voor de koe
Dierenwelzijn gaat bij CONO niet alleen over natuurlijk gedrag, maar ook om veel aandacht voor huisvesting aspecten zoals klauwverzorging, ligcomfort en stalbezetting. Dit zijn voor CONO logische aspecten nu het weideseizoen voorbij is en de koeien weer op stal staan. In alle stallen op CONO-boerderijen zijn er koeborstels beschikbaar en is de stalbezetting maximaal honderd procent. Elke koe heeft dus een ligplek. Bovendien is die ligplek zacht, door bijvoorbeeld een dikke laag stro of een waterbed.

Weidegang en klimaat
Bij CONO zien we weidegang als onderdeel van de oplossing. Meer weidegang leidt tot de reductie van ammoniakemissie. In de wei poept een koe niet op de plek waar ze plast wat voorkomt dat er ammoniak vrijkomt. Grondgebonden bedrijven met veel grasland en weidegang halen voornamelijk het eiwit van eigen land. Zo is er minder krachtvoer van ver weg nodig. Weidegang hoort bij kringlooplandbouw en is de basis voor duurzame melkveehouderij. Daarbij heeft de combinatie van veel weidegang, het seizoen en de kwaliteit van het gras een positief effect op de emissie van methaan uit de pens. Ook kan veel weidegang een positief effect hebben op de biodiversiteit. Zo draagt weidegang ook bij aan onze ambitie: een klimaatpositieve kaasketen in 2030.