CONO Caring Dairy twee keer in top drie

De vraag naar duurzame zuivel groeit. Daartoe worden allerlei certificeringsnormen ontwikkeld. Maar hoe goed scoren deze op geloofwaardigheid, toegankelijkheid en vooral: voortdurende verbetering? Wageningen UR en het Ierse Teagasc onderzochten negentien internationale standaarden met samen honderdzestien normen. Caring Dairy van Ben & Jerry’s en CONO pakt een trotse derde plaats op zowel voortdurende verbetering als op de totale prestatie.

De vergelijking van de algemene kenmerken van de negentien standaarden bracht een grote variatie aan het licht. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwikkelaar of uitvoerder van de standaard. Of het aantal opgenomen indicatoren. En de duurzaamheidsthema’s die ze bestrijken.

Toetsing op duivelsdriehoek

De duurzaamheidsprogramma’s werden inhoudelijk getoetst op de manier waarop zijzelf geloofwaardigheid, toegankelijkheid en voortdurende verbetering onderbouwen. Deze drie aspecten vormen een zogeheten ‘duivelsdriehoek’, omdat de keuze van twee in principe ten koste gaat van de derde. Het is dus zaak om deze optimaal mogelijk in balans te brengen. Uit analyse is gebleken dat geloofwaardigheid en toegankelijkheid vaak transparant worden beschreven en gewaarborgd in de standaarddocumenten. Op voortdurende verbetering daarentegen wordt zelden gefocust door de certificeringssystemen.

Drie positieve uitzonderingen

Daarop zijn drie positieve uitzonderingen: het Britse LEAF Marque, het Amerikaanse Food Alliance, en ons eigen Caring Dairy duurzaamheidsprogramma. Bovendien vormen deze drie niet alleen de voorhoede als het gaat om voortdurende verbetering, maar ook in de overall-prestatie wanneer alle aspecten worden opgeteld. Het objectieve onderzoek bevestigt de hoge kwaliteit van Caring Dairy en draagt belangrijk bij aan het vertrouwen in het programma.

Bron: McGarr-O’Brien, K., Herron, J., Shalloo, L., Boer, I.J.M. De, & Olde, E.M. De (2023). Characterising sustainability certification standards in dairy production. Animal 17 (7).