Caring Dairy resultaten 2022

Al 15 jaar verduurzamen CONO-melkveehouders hun bedrijf via het Caring Dairy duurzaamheidsprogramma. Inmiddels nemen vrijwel alle leden van de coöperatie deel aan dit programma. Het continue verbeterprogramma heeft als doel de duurzaamheid op het melkveebedrijf te bevorderen en een positieve impact op het milieu te hebben. Dit gebeurt via het workshopprogramma en via Belonen op Resultaat. In het afgelopen jaar zijn daarbij goede resultaten geboekt.

CONO-koeien gezonder ouder
Een belangrijke focus van het programma ligt op het bevorderen van dierenwelzijn. Een koe is een graasdier en staat wat CONO betreft zoveel mogelijk in de wei waar ze veel vers, eiwitrijk gras kan eten en haar natuurlijke gedrag kan vertonen. In 2022 graasden CONO-koeien gemiddeld 191 dagen van ruim 10 uur in de wei. Dit is een toename van 11 dagen ten opzichte van 2021.

Dierenwelzijn gaat bij CONO niet alleen over natuurlijk gedrag, maar ook om veel aandacht voor de gezondheid van de koe. Koeien die in goede gezondheid langer leven zijn goed voor de melkveehouder én voor het klimaat. Naast beter dierwelzijn betekent het ook een lagere methaanuitstoot per liter melk, wat beter is voor het milieu. Bij CONO was in 2022 de gemiddelde levensduur van melkkoeien 2290 dagen, oftewel 6 jaar en 3 maanden. De levensduur van onze koeien stijgt sinds 2017. Naast dat koeien steeds ouder worden, hebben ze minder antibiotica nodig. Agelopen jaar waren dit 2,09 dierdagdoseringen; we streven ernaar dat dit in 2025 2,0 of minder is. Daarbij verbetert de indicator ‘gezonde kalveren’ al 5 jaar op rij.

Beter klimaat & milieu
Het verlagen van de footprint is een andere prioriteit van het programma. Binnen het thema ‘beter klimaat & milieu’ steeg in 2022 het stikstofbodemoverschot mede doordat de gewasopbrengsten in 2022 lager waren dan het jaar ervoor. De resultaten van indicatoren die betrekking hebben op ammoniak en broeikasgassen laten daarnaast een verbetering zien. Verder wekt inmiddels ruim de helft van alle CONO-veehouders hun eigen energie op wat goed is voor 40% van het totale electraverbruik van het melkveebedrijf.

Meer bezoekers op de boerderij
Naast de inspanningen op het gebied van dierenwelzijn en milieubescherming richt CONO zich met Caring Dairy ook op de maatschappelijke rol van de boer in de maatschappij. In 2022 mochten de leden weer meer bezoekers op hun bedrijf ontvangen via bijvoorbeeld hun boerderijwinkel, tijdens een Dagje bij de boer dag en door boerderijeducatie.

Meer weten over het Caring Dairy duurzaamheidsprogramma? Lees hier verder.