Piet & Gertruud

Grond duurzaam teruggeven aan de natuur

Soms is het water sterker dan het land. Ook dan is het mogelijk om duurzame keuzes te maken, zo laat het familie Beers uit Westbeemster zien. Bijvoorbeeld met natuurvriendelijke oevers.

Door de tijd heen is pakweg een halve hectare grond afgekalfd in de tochtsloot, die tussen twee percelen loopt. Zonder ingrijpen zou dit blijven doorgaan. Hoog tijd dus voor actie. Er werd gekozen voor natuurvriendelijke schoeiing van gevlochten takken, en het terugstorten van grond tussen de nieuwe beschoeiing en de bestaande oevers. “Daarin is riet geplant, dat met de wortels alle grond beter vasthoudt. Ons probleem is dus opgelost”, constateert Piet. “Tegelijk draagt deze begroeiing bij aan de natuur in en om het water. Denk aan vissen die een rustige plek vinden om hun eitjes te leggen, vogels die de stengels gebruiken voor hun nesten, of libellen die via de bladeren uit het water kruipen. Het is een echte win-winsituatie voor mens en natuur.”