Gerben van Diepen nieuwe voorzitter CONO Kaasmakers

CONO Melkveehouder Gerben van Diepen is op de algemene ledenvergadering van 17 november benoemd tot voorzitter van CONO Kaasmakers. Van Diepen nam de voorzittershamer over van Evert Kremer, die sinds 2018 voorzitter was van de zuivelcoöperatie die dit jaar 120 jaar bestaat.

Gerben van Diepen over zijn benoeming: “Ik vind het een eer en een uitdaging om in deze dynamische tijd waarin de sector verkeert, deel uit te maken van de coöperatie CONO Kaasmakers. We werken met elkaar al jaren voor een toonaangevende melkprijs voor de leden melkveehouders. Dit verandert niet. Ik ben enorm gedreven me in te zetten voor een toekomstbestendige coöperatie. Door koploper te zijn op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en dierenwelzijn en daarvoor alle mogelijkheden te benutten en kansen te creëren.”

“Gerben van Diepen is breed georiënteerd en weet wat er leeft in de agrarische wereld, maar ook daarbuiten. Gerben is een echte Noord-Hollander met een duidelijke mening en sterk cijfermatig inzicht”, aldus aftredend voorzitter Evert Kremer. “Ik heb, evenals het bestuur van CONO, het volste vertrouwen in Gerben als voorzitter en we zien hem als een belangrijke schakel in het verdere succes van coöperatie CONO Kaasmakers.”

Algemeen Directeur Wim Betten voegt toe: “Met Gerben van Diepen hebben we een nuchtere boerenvoorzitter met uitstekende bestuurlijke kwaliteiten. Ik kijk uit naar de samenwerking.”

Over Gerben van Diepen
De 43-jarige Van Diepen heeft een melkveebedrijf met 75 melkkoeien en 30 stuks jongvee te Graft (NH). Van Diepen brengt veel bestuurlijke ervaring mee. Voordat Van Diepen in 2018 verkozen werd tot algemeen bestuurslid van CONO, was hij drie jaar voorzitter van het jongerencollege van de coöperatie. Daarnaast heeft Van Diepen zijn bestuurlijke ervaring opgedaan als onder andere penningmeester van het HAJK (Hollands Agrarisch Jongeren Kontact) en als afdelingsbestuurder van LTO Noord en de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken.