Disclaimer

Bewust

Caring dairy

Dit duurzaamheidsprogramma voor de melkveehouderij is in Nederland door ontwikkeld door CONO Kaasmakers en Ben & Jerry’s. Het is gericht op het verduurzamen van de hele keten van koe tot kaas. Wij noemen dat: blije koeien, blije boeren en blije aarde.

Blije koeien, blije boeren, blije aarde


Dierenwelzijn is een belangrijk onderwerp, zij leveren de melk voor de kaas.


Veehouders moeten een goede boterham kunnen verdienen met hun boerderij. En onze medewerkers verdienen een goede en duurzame werkplek.


We kijken met aandacht naar de impact van onze activiteiten op het klimaat en het milieu. Continu verbeteren staat centraal.

Thanks for the message!'

It is currently being sent.'

We will reply within a few days

Oops, something went wrong

Refresh the page and try again.'