Voorwaarden

Privacy

Onze wereld

Biodiversiteit

In onze hele keten wordt gewerkt met aandacht voor mens, dier en milieu. Van grasspriet tot kaas. Van boer tot kaasmaker. Iedere melkveehouder werkt met de natuur en op ieder bedrijf is biodiversiteit. Passend bij het bedrijf en wat de natuur daar vraagt.

 

Beemster Bijenlint

De biodiversiteitsprojecten van onze boeren worden verbonden door het Beemster Bijenlint. Het bijenlint helpt bijen en andere bedreigde insecten genoeg voedsel te vinden. Het Beemster Bijenlint begint bij de CONO kaasmakerij en loopt via de weilanden van onze boeren door de hele Beemster. Zo maken we onze wereld nog een beetje mooier.

Familie Bakker

Beemster Bijenlint is all-you-can-eat restaurant voor insecten

Bij CONO dromen we van blije koeien, blije boeren en een blije aarde. Daarom zaaiden we het Beemster Bijenlint. Boeren Johan en Jeannette Bakker uit Middenbeemster doen al vanaf het eerste uur mee.

Wie door de Beemster polder rijdt, ziet bij steeds meer boerderijen een lint van vrolijke, kleurige bloemen staan. Dat is het Beemster Bijenlint, dat voedsel biedt aan allerlei insecten. Een uitkomst voor de bedreigde wilde bij, die een cruciale rol speelt in de bestuiving van allerlei bloemen, groenten en fruit. Maar ook vlinders en andere insecten doen zich tegoed aan dit feestmaal.

“Ik vind het Beemster Bijenlint een heel mooi landschapselement”, zegt Johan. “Biodiversiteit is voor mij: een afwisseling van dieren, gras, groenten en bloemen. De bloemen zorgen bovendien voor natuurvriendelijke gewasbescherming, voegt Jeannette toe: “Het mooie is dat bepaalde goede insecten die op deze bloemen afkomen, de beestjes opeten die bij ons in de mais kunnen zitten.”

Het Beemster Bijenlint bloeit vanaf het voorjaar tot aan de herfst. De verschillende bloemen wisselen elkaar af, en daardoor verandert de strook steeds van kleur. Johan: “Het zijn eenjarige soorten, dus rond februari maaien we ze af en vermengen ze door de grond als natuurlijke bemesting.”

Familie Oudshoorn

Duurzaam gras en mais dankzij ecoploegen

Wat is er mooier dan zelf eten produceren voor je koeien? Daarom hebben Clemens en Sandra Oudshoorn uit Westbeemster grond waarop ze de ene helft van het jaar gras laten groeien, en de andere helft van het jaar mais. Om van het ene gewas naar het andere gewas over te schakelen, moet het land helemaal schoon worden. Dat doen ze met de ecoploeg.

Met ploegen wordt grond ondersteboven gekeerd. Ecoploegen blijkt een heel slimme methode. Want daarbij wordt de bovenlaag slechts zo’n tien tot twaalf centimeter diep omgedraaid, in plaats van twintig tot vijfentwintig centimeter bij een ‘gewone’ ploeg. Daardoor blijft  belangrijke organische sof goed bereikbaar voor de wortels van de nieuwe aanplant.

Logisch dat Clemens en Sandra zo gezond mogelijke grond willen waarop ze het voer voor de koeien verbouwen. “Gras speelt een belangrijke rol op onze boerderij”, vertelt Clemens. “’s Winters, als de koeien niet in de wei kunnen grazen, krijgen ze lekker kuilgras dat we al in april hebben afgemaaid. Bovendien is gras een bodemverbeteraar. Het Italiaanse raaigras dat wij gebruiken heeft heel lange wortels. Daardoor komt de bodem goed los voor alle beestjes in de grond én voor de mais die daarna komt. De afgemaaide graszoden doodspuiten met bijvoorbeeld glyfosaat past daar uiteraard niet bij.”

Boer Pieter Jan

Zwaluwen beschermen de melkkoeien

De boerenzwaluw is een bedreigde diersoort, maar bij boer Pieter Jan in Middenbeemster zijn ze veilig. Ieder jaar broeden daar zo’n twintig paren boerenzwaluwen in de schuren. Insecten zijn het lievelingseten van zwaluwen, en dat komt goed uit! Koeien vinden vliegen maar wat irritant, en staan daarom de hele dag met hun staart te zwaaien. Zwaluwen eten een flink deel van de vliegen op. Wel duizenden per dag! Ze zijn zo tevreden met hun onderdak, dat ze elk voorjaar terugkomen. En altijd op dezelfde plek: boven in het zandhok waar de koeien lekker kunnen rollen.

“De zwaluwen hebben ons meteen gevonden toen hier de nieuwe boerderij werd gebouwd”, zegt Pieter Jan. “De extra dieren zijn leuk, maar ook bijzonder nuttig. Want los van het verminderen van het aantal vliegen, beschermen ze de koeien tegen een invasie van spreeuwen. Die leven in grote groepen van tot wel tienduizend soortgenoten. Ze hebben een neusje voor lekker eten, zoals het mais dat we onze koeien geven. Regelmatig vliegt zo’n zwerm spreeuwen de stal binnen. Er gebeuren dan twee dingen: ze eten het voer op en poepen de voerbakken onder. Dat willen we natuurlijk niet, want dan is er het risico van ziekten. Gelukkig weten dan de boerenzwaluwen de spreeuwen in een mum van tijd te verjagen.”

Boer Peter

Koeien als natuurbeheerders

Koeien in een weiland zijn een vertrouwd gezicht. Maar ook natuurgebieden moeten worden beheerd, en begrazen kan ervoor zorgen dat niet alles dichtgroeit. Het drachtige vee van boer Peter Helder uit Middenbeemster wordt daarom ‘uitgeleend’ aan Staatsbosbeheer. Daarmee doet hij mee aan het project ‘Zuivel versterkt natuur en landschap’.

“Tot het voorjaar kunnen ganzen het groen nog korthouden, maar vanaf de lente schiet alles de grond uit. Dan zijn er koeien nodig die lekker de hele dag lopen te grazen”, legt Peter uit. Zonder de koeien verandert het open landschap in een mum van tijd in een bos. Weide- en watervogels trekken dan weg, uit angst dat in de bomen allerlei roofvogels zich verschuilen. Peter doet overigens meer op het gebied van natuurbeheer. “In verband met duurzaam nestbeheer ga ik pas vanaf half juni maaien. Zo krijgen de vogels voldoende tijd om te broeden, terwijl de jonge vogeltjes rustig kunnen opgroeien.” Ook heeft de boer kruidenrijk grasland ingezaaid. Meer dan twintig soorten grassen, kruiden en klavers trekken allerlei insecten aan, die voor de kuikens een gevarieerd menu betekenen. En later in de zomer ook voor de koeien!

Boer Jos  

Wormen zijn gek op 'ruige' mest

Boer Jos heeft een heldere visie op duurzaam boeren: “Een koe poept en plast gescheiden, dus verwerken wij het ook gescheiden, want dan kunnen het allebei optimaal gebruiken.”

Voor een vruchtbare bodem wordt mest en gier uitgereden op Jos’ akkerbouwland. “We mengen de ruige mest zonder gier met stro dat de koeien uit hun boxen lopen, en laten dat buiten op een grote stapel composteren. De mix van vaste mest en urine is namelijk de belangrijkste bron van ammoniak. Aan het begin van de zomer rijden we de ruige mest uit over het land en kunnen de wormen hun werk doen. Die gangen in de grond zijn niet alleen goed vanwege de luchtigheid, maar zorgen er ook voor dat het regenwater snel wegzakt.”

Jos gaat ook met het gier op de ouderwetse manier te werk. “Te veel gier is niet goed voor de dieren in de bodem.” De machine van Jos maakt smalle geultjes in de bodem, en giet daar heel gedoseerd de gier in. De rest van de grond kan dus ademen. Het resultaat: veel leven in de grond en uitbundige oogsten. “Normaal zet je mais maar vijf jaar achter elkaar op hetzelfde land, maar bij ons staat het al vijftig jaar achter elkaar. Dankzij deze ouderwetse en duurzame kringloop.”

Familie Beers

Grond duurzaam teruggeven aan de natuur

Als veehouder wil je zoveel mogelijk weidegrond voor de koeien. Maar soms is het water sterker dan het land. Ook dan is het mogelijk om duurzame keuzes te maken, zo laat het familiebedrijf Beers uit Westbeemster zien. Bijvoorbeeld met natuurvriendelijke oevers.

Door de tijd heen is pakweg een halve hectare grond afgekalfd in de tochtsloot, die tussen twee percelen loopt. Zonder ingrijpen zou dit blijven doorgaan. Hoog tijd dus voor actie. Er werd gekozen voor natuurvriendelijke schoeiing van gevlochten takken, en het terugstorten van grond tussen de nieuwe beschoeiing en de bestaande oevers. “Daarin is riet geplant, dat met de wortels alle grond beter vasthoudt. Ons probleem is dus opgelost”, constateert Piet. “Tegelijk draagt deze begroeiing bij aan de natuur in en om het water. Denk aan vissen die een rustige plek vinden om hun eitjes te leggen, vogels die de stengels gebruiken voor hun nesten, of libellen die via de bladeren uit het water kruipen. Het is een echte win-winsituatie voor mens en natuur.”

Bedankt voor het bericht!'

Het wordt op dit moment verzonden.'

Wij zullen binnen enkele dagen antwoorden

Oeps, er ging iets mis

Refresh de pagina en probeer het opnieuw.'