Klimaatpositief tijdens het rijpen en verpakken

Rijpen en verpakken

Voor de ketenstappen kaasrijpen en verpakken wordt momenteel samen met onze dienstverleners in kaart gebracht welk aandeel zij precies hebben in de footprint van CONO-kaas. Vervolgens wordt er gekeken naar het zo ver mogelijk terugdringen van deze CO2-emissie. Uiteindelijk is de gehele CONO-kaasketen van koeienbek tot winkelrek met behulp van het LCA-model van Blonk Sustainability in kaart gebracht.

rijpen_zondertekst