Klimaatpositief tijdens het rijpen en verpakken

Rijpen en verpakken

Voor de ketenstappen kaasrijpen en verpakken wordt momenteel samen met onze dienstverleners in kaart gebracht welk aandeel zij precies hebben in de footprint van CONO-kaas. Vervolgens wordt er gekeken naar het zo ver mogelijk terugdringen van deze CO2-emissie. Uiteindelijk is de gehele CONO-kaasketen van koeienbek tot winkelrek met behulp van het LCA-model van Blonk Sustainability in kaart gebracht.

rijpen_zondertekst

Duurzaam kaaspapier om te recyclen

13 maart 2023

CONO Kaasmakers streeft ernaar in de ambitie klimaatpositief om haar eigen aandeel CO2 zo klein mogelijk te maken. Verduurzaming in de hele kaasketen vraagt om ontwikkelingen in elke stap van…

Lees verder