Klimaatpositief op het boerenerf

Op de boerderij

We zijn altijd bezig om onze CO2-uitstoot te verminderen. Onze melkveehouders werken al jaren met het Caring Dairy programma, waarin ze hun vakmanschap inzetten ten behoeve van dierwelzijn en duurzaamheid. Veel veehouders hebben bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken van hun stallen gelegd en een emissiearme vloer in de stal. Inmiddels komt 50% van de stroom voor onze kaasmakerij bij onze eigen leden vandaan. We gaan natuurlijk voor 100%.

boerderij_zondertekst

We draaien aan veel knoppen tegelijk. Steeds iets minder kunstmest, steeds iets minder krachtvoer, steeds meer eigen geteeld eiwit en aangevuld met voer uit de regio zoals bierbostel. Zo gaat de footprint langzaam (en duurzaam) naar beneden. Verder onderzoeken we in reductiepilots de mogelijkheden van onder andere kringlooplandbouw en carbon farming, dat gaat over CO2 vastleggen in de grond en bomen.

Ieder melkveebedrijf is anders. In 2022 hebben circa 100 CONO-veehouders klimaatadvies op maat gekregen. Deze veehouders weten aan welke knoppen ze kunnen draaien om hun broeikasgasemissie te verlagen. Bijvoorbeeld door minder kunstmest en minder krachtvoer. Zo snijdt het mes aan twee kanten: een kostenbesparing en lagere footprint.

Duurzame verhalen met boer Berto Klaver

20 januari 2023

Berto Klaver uit Zuidermeer heeft wel een heel menselijke kijk op hoe hij omgaat met zijn vee. “Ik ga mezelf na: als je hard moet werken, ben je eerder versleten….

Lees verder

Duurzame verhalen met boer Gerrit Wermink

27 oktober 2022

Duurzame veehouderij dankzij ‘ouderwets’ boeren De lekkerste melk zit vol eiwit en is heerlijk smeuïg door een tikkeltje hoger gehalte aan vet. Die optimale balans is vaak ook de meest…

Lees verder

Met klei in veen CO2-uitstoot verminderen

12 oktober 2022

Op het bedrijf van CONO melkveehouder Marco Visser in De Rijp is met een strooidemo de pilot ‘klei in veengrond’ gestart. De pilot heeft als doel heeft om afbraak van…

Lees verder

Duurzame verhalen met boer Sjoerd van der Helm

10 oktober 2022
Sjoerd van der Helm met vergister

Veehouder Sjoerd boert met een mestvergister Mest en gier, nette woorden voor koeienpoep en -plas, maken samen het schadelijke gas ammoniak. Daar heeft boer Sjoerd van der Helm uit Zuidschermer…

Lees verder

CONO Kaasmakers start pilot met methaan reducerend voederadditief

19 augustus 2022

CONO Kaasmakers is in samenwerking met DSM een pilot met het voederadditief Bovaer® gestart. Dit voerderadditief kan de methaanuitstoot van koeien met gemiddeld 30% verlagen. Geen concessies aan smaak en…

Lees verder

Duurzame verhalen met boer Dick Ubbels

1 juli 2022

Boer Dick Ubbels kiest voor groenbeheer zonder stokjes maar mét kruiden op het grasland Veehouders houden van hun koeien en het buitenleven. Logisch dat zij ook oog hebben voor natuurbeheer…

Lees verder

CONO Kaasmakers partner in pilotproject Ben & Jerry’s om CO2-uitstoot te halveren

10 mei 2022

CONO Kaasmakers en Ben & Jerry’s werken samen in pilotproject ‘Mootopia’. Dit project, dat start op vijftien melkveebedrijven in Nederland en Amerika, moet de uitstoot van CO2 op melkveebedrijven tegen…

Lees verder