Weidegang bij CONO blijft toenemen

Dit jaar graasden CONO-koeien gemiddeld 180 dagen van ruim 10 uur in de wei. Het aandeel melkveebedrijven van CONO Kaasmakers dat de koeien actief weidt, blijft stijgen. In 2020 deed 96% van de CONO-melkveehouders aan weidegang. In 2021 is dit gegroeid naar 97%.

Weidegang blijft speerpunt
Voor het welzijn en natuurlijk gedrag van de koeien is weidegang belangrijk. Koeien zijn graasdieren. Koeien die in een kudde in de wei grazen vertonen meer natuurlijk gedrag en zitten ‘lekkerder in hun vel’ en zijn daardoor gezonder. Bovendien zorgt het verse gras dat koeien eten voor rijkere, smaakvolle melk en dat proef je terug in onze kaas. CONO maakt kaas van de allerbeste kwaliteit en 100% weidemelk hoort daarbij.

Naar buiten als het weer het toelaat
CONO-koeien staan buiten zodra het weer en de natuur het toelaten. Het voorjaar van 2021 was erg nat. Hierdoor kwam het weidegangseizoen later op gang. Ook hebben diverse melkveehouders er vanwege de weersomstandigheden er voor gekozen in mei doe koeien weer een aantal dagen binnen te halen. Dit was vanwege de natte grond beter voor de koe en de bodem.

Gras is de basis
Weidegang, grondgebonden en een rantsoen met veel gras gaan hand in hand. Grondgebonden bedrijven met veel grasland en weidegang halen voornamelijk het eiwit van eigen land. Zo is er minder krachtvoer van ver weg nodig. Weidegang hoort bij kringlooplandbouw en is de basis voor duurzame melkveehouderij.

JaarAandeel CONO-bedrijven met weidegang (%)Weidegang melkkoeien (dagen)Weidegang melkkoeien (totaal uren)
2015921671660
2016921871835
2017941751836
2018931942074
2019941821914
2020961851907
2021971801891