Disclaimer

OVER CONO

ONZE BESTUURLIJKE ORGANISATIE

CONO Kaasmakers wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en een Directie, bij elkaar opgeteld 18 leden. Daarnaast kent CONO Kaasmakers een Jongerencollege van maar liefst 13 leden en een speciale klankbordgroep voor Caring Dairy bestaand uit 15 leden.

Heeft u vragen aan de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen dan kunt u mailen naar bestuur@cono.nl.

RAAD VAN BESTUUR

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Thanks for the message!'

It is currently being sent.'

We will reply within a few days

Oops, something went wrong

Refresh the page and try again.'